Kostenbesparing door aerodynamische verbeteringen

Luchtweerstand is van grote invloed op het brandstofverbruik. De nieuwste aerodynamische verbeteringen van Volvo Trucks besparen op brandstof en kosten door de luchtweerstand te verminderen.

Onderspoiler

Door het optimaliseren van de vorm van de bumperspoiler wordt wind weggevoerd van de onderkant van de truck waar de luchtweerstand het grootst is naar de zijkanten, waar gladdere oppervlakken minder weerstand geven. Doordat het onderste gedeelte van de spoiler van een zachter materiaal wordt gemaakt, gaat dit niet ten koste van de bodemvrijheid of de hellingshoek.

Spoilers

De bedoeling van de zijfenders is om de tegemoetkomende luchtstroom te optimaliseren en een soepele overgang te creëren tussen de trekker en de trailer. Met name het hoekgedeelte van de fenders is onder de loep genomen en verder geoptimaliseerd. 

Wielkastgedeelte

Het wielkastgedeelte vormt een belangrijke bron van aerodynamische verliezen. De verkleinde afstand tussen de wielkast en de band resulteert in minder lekverliezen en turbulentie in dit gedeelte, wat de aerodynamische efficiency verhoogt.

Spatschermen

De bedoeling van spatschermen en spatlappen is om andere voertuigen te beschermen tegen waternevel bij het rijden op nat wegdek. Ze vormen echter ook een bron van aerodynamische verliezen. Als de verschillende spatschermen en spatlappen worden aangepast aan de afmetingen van de wielen, wordt een grotere aerodynamische efficiency verkregen zonder dat de beschermende functie in het geding komt.