Een brandstofefficiënte toekomst met Platooning


Volvo Trucks loopt al meer dan twintig jaar voorop als het gaat om automatisering. Platooning is een voorbeeld van zo’n geautomatiseerde ontwikkeling die grote voordelen kan opleveren voor zowel klanten als de maatschappij.

Bij deze innovatieve oplossing zijn trucks draadloos met elkaar verbonden terwijl ze achter elkaar aan rijden in een konvooi. Hiermee kan per truck gemiddeld 10% brandstof worden bespaard. De luchtweerstand wordt namelijk minder doordat trucks zo dicht op elkaar kunnen rijden. Momenteel wordt de brandstofbesparing nog wel gemeten op testbanen onder ideale bedrijfsomstandigheden, dus het cijfer van 10 procent kan nog veranderen.

Met platooning kan ook de CO2-uitstoot worden verminderd doordat de trucks minder brandstof verbruiken. Dit is een groot voordeel voor moderne bedrijven die streven naar een duurzame toekomst. Platooning biedt echter nog andere voordelen. Veiligheid, een van de kernwaarden van Volvo Trucks, kan namelijk ook worden verbeterd. De volgtrucks ontvangen voortdurend informatie van de truck die voorop rijdt en kunnen zo mogelijke gevaren vermijden die ze onder normale omstandigheden zouden tegenkomen. De reactietijd voor remmen kan bovendien tot bijna nul worden teruggebracht, wat het risico op verkeersopstoppingen of botsingen vermindert.

Volvo Trucks werkt continu aan de ontwikkeling van de platooningtechnologie en de betrokken systemen worden steeds verder afgestemd. Toekomstige platoons zullen waarschijnlijk worden gecombineerd met andere functies die ook de productiviteit van de klanten en de transportefficiëntie verhogen.

Door de Europese Truck Platooning Challenge in 2016 (zie video) kregen leden van het Europese Parlement meer inzicht in de geautomatiseerde mobiliteit voor wegtransporten. Verder voerde Volvo Trucks testen uit op afgesloten terreinen en testbanen. Zo kunnen systemen veilig worden ontwikkeld voordat ze in de toekomst worden ingezet op snelwegen.

Momenteel vormen de geldende technologienormen en de diverse nationale wetten nog een beletsel, waardoor platooning nog geen gebruikelijke verschijning op de weg is. Toch gaat de ACEA (European Automobile Manufacturers Association), waarvan ook Volvo Trucks lid is, ervan uit dat het in 2023 mogelijk zal zijn om met platoons door heel Europa te rijden en dat landsgrenzen kunnen worden gepasseerd zonder specifieke uitzonderingen.*

Door de snelle ontwikkelingen in de technologie zal de sector van het wegvervoer drastisch veranderen.